تلویزیون شهری فول اچ دی

تلویزیون شهری فول اچ دی

عنوان
رونمایی از اولین دستگاه تلویزیون شهری فول اچ دی در ایران
Go to top