میدان زرد بند لواسانات

تلویزیون شهری  2 وجهی، هر وجه به متراژ 26 متر مربع، جمعا 52 متر مربع (P10 RGB Outdoor)

 

Go to top