سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی همدان

تلویزیون شهری فضای داخلی به مساحت 34 متر (  P4 SMD indoor front access )

Go to top