سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک گردشگری 

تلویزیون شهری LED فضای داخل دسترسی از جلو به متراژ 9 متر مربع ( P2.5 SMD Indoor Front Access)

 

 

Go to top