سالن همایش های ساختمان مرکزی بانک شهر 

تلویزیون شهری LED فضای داخل دسترسی از جلو به متراژ 41 متر مربع ( P5 SMD Indoor Front Access)

 

 

Go to top