بانک شهر 

سالن همایش های ساختمان مرکزی

 

بانک شهر

ساختمان چهارراه ولیعصر

 

بانک شهر

ساختمان میدان فردوسی

 

مجتمع تجاری اداری ایران مال

تابلو های علائم تونل های ورودی مجموعه

 

شهرداری لواسان

اسکوربرد تلویزیونی ورزشگاه لواسان

 

شهرداری لواسان

تلویزیون شهری پل قاضی آباد

 

شهرداری لواسان

تلویزیون شهری میدان زرد بند

  

بازار موبایل شماره 2

تلویزیون شهری فضای خارج ساختمان

 

مجتمع تجاری مایسا

تلویزیون شهری فضای داخل مجتمع

 

مجتمع تجاری اداری  نیکا مال

تلویزیون شهری فضای خارج مجتمع

 

مجتمع تجاری اداری  نیکا مال

تلویزیون شهری فضای داخل مجتمع

 

بانک گردشگری

سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

 

شهرداری اوشان فشم

تلویزیون شهری منطقه میگون

 

هاکوپیان

تلویزیون شهری فضای داخل فروشگاه

 

کتابخانه ملی ایران

سالن همایشهای کتابخانه ملی

 

مجتمع فنی تهران

شعبه غرب (آیت الله کاشانی)

 

باغ تالار حجتی

تلویزیون شهری فضای داخل تالار

 

مجتمع تجاری اداری دنیای نور

تلویزیون شهری فضای داخل ساختمان

 

صوت و تصویر ماهان

تلویزیون شهری رنتال

 

باغ تاج

تلویزیون شهری کف داخل سالن

 

صوت و تصویر نوروزی

تلویزیون شهری رنتال

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی

مرکز جهیزیه ایران 

 

پروژه در دست احداث تلویزیون شهری فضای خارجی CITY CENTER  مرکز جهیزیه میدان شوش

Go to top