بانک شهر 

سالن همایش های ساختمان مرکزی

 

بانک شهر

ساختمان چهارراه ولیعصر

 

بانک شهر

ساختمان میدان فردوسی

 

مجتمع تجاری اداری ایران مال

تابلو های علائم تونل های ورودی مجموعه

 

شهرداری لواسان

اسکوربرد تلویزیونی ورزشگاه لواسان

 

شهرداری لواسان

تلویزیون شهری پل قاضی آباد

 

شهرداری لواسان

تلویزیون شهری میدان زرد بند

  

بازار موبایل شماره 2

تلویزیون شهری فضای خارج ساختمان

 

مجتمع تجاری مایسا

تلویزیون شهری فضای داخل مجتمع

 

مجتمع تجاری اداری  نیکا مال

تلویزیون شهری فضای خارج مجتمع

 

مجتمع تجاری اداری  نیکا مال

تلویزیون شهری فضای داخل مجتمع

 

بانک گردشگری

سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

 

شهرداری اوشان فشم

تلویزیون شهری منطقه میگون

 

هاکوپیان

تلویزیون شهری فضای داخل فروشگاه

 

کتابخانه ملی ایران

سالن همایشهای کتابخانه ملی

 

مجتمع فنی تهران

شعبه غرب (آیت الله کاشانی)

 

باغ تالار حجتی

تلویزیون شهری فضای داخل تالار

 

مجتمع تجاری اداری دنیای نور

تلویزیون شهری فضای داخل ساختمان

 

صوت و تصویر ماهان

تلویزیون شهری رنتال

 

باغ تاج

تلویزیون شهری کف داخل سالن

 

صوت و تصویر نوروزی

تلویزیون شهری رنتال

 

از افتخارات آپرین نور آفرین می توان به این نکته مهم اشاره نمود که بسیاری از مشتریان ما به دلیل کیفیت ارائه خدمات و محصولات، خرید های بعدی خود را نیز از آپرین نموده اند.

مجتمع تجاری نیکامال: 3 پروژه

پروژه1: تلویزیون های داخل طبقات مجتمع، هر طبقه 2 تلویزیون و جمعا 10 تلویزیون به متراژ 30 متر مربع (P4 SMD Front Access)

پروژه 2: تلویزیون طبقه همکف مجمتمع به متراژ 7 متر مربع (P4 SMD Front Access) 

پروژه 3: تلویزیون فضای خارج مجتمع به متراژ 77 متر مربع

بانک شهر: 3 پروژه

پروژه1: تلویزیون های اصلی و جانبی سالن همایش ساختمان مرکزی بانک شهر، متراژ 41 متر مربع (P5 SMD Indoor Front Access)

پروژه 2: ساختمان چهار راه ولیعصر، متراژ 30 متر مربع (P10 RGB Outdoor)

پروژه 3: ساختمان میدان فردوسی، متراژ 24 متر مربع (P8 SMD Outdoor)

بازار موبایل و ایران مال

پروژه1: بازار موبایل شماره 2، تلویزیون شهری فضای خارج به متراژ 30 متر مربع (P13 3in1 Outdoor)

پروژه 2: مجتمع بزرگ تجاری، اداری ایران مال، VMS تونلهای ورودی مجتمع به متراژ 22 متر مربع (P10 RGB Outdoor)

شهرداری لواسان : 3 پروژه

پروژه1: میدان زرد بند لواسانات ، تلویزیون شهری  2 وجهی، هر وجه به متراژ 26 متر مربع، جمعا 52 متر مربع (P10 RGB Outdoor) 

پروزه2: پل عابر مدرن قاضی آباد ، تلویزیون شهری  فضای خارج به متراژ 23 متر مربع (P10 3in1 Outdoor)

پروژه 3: ورزشگاه لواسان ، اسکوربرد تلویزیونی فضای خارج به متراژ 18 متر مربع (P10 RGB Outdoor) 

گروه صوت و تصویر ماهان: 2 پروژه

پروژه1: تلویزیون دات 4 رنتال به متراژ 62 متر مربع

پروژه 2: تلویزیون دات 5 رنتال به متراژ 12 متر مربع

گروه صوت و تصویر حجتی: 3 پروژه

پروژه1: تلویزیون فضای داخل باغ تالار حجتی، به متراژ 11 متر مربع (P5 SMd indoor)

پروژه 2: تلویزیون فضای داخل باغ تاج، به متراژ 11 متر مربع (P5 SMd indoor)

پروژه 3: تلویزیون کف استیج باغ تاج، به  ابعاد 6×7  (P10 SMD)

Go to top